Bàn lạnh inox nằm 1,2m Berjaya BS 2DC4/Z

✅ Nhiêt độ: 2 - 8°C

✅ Kích thước: 1200 x 760 x 840 mm

✅ Nhâp khẩu Malaysia

✅ Chức năng: Tủ lạnh bàn inox 2 cửa

Giá bán:

22,400,000 đ