Bàn lạnh Salad Sandwich 1,2m Berjaya BS1D/SSCF4/Z

✅ Nhiêt độ: 2 - 8°C

✅ Kích thước: 1200 x 760 x 840 mm

✅ Nhâp khẩu Malaysia

✅ Chức năng: Bàn lạnh Salad Sandwich 2 cửa inox

Giá bán:

30,700,000 đ