Bàn lạnh Salad Sandwich 1,8m Berjaya BS2D/SSCF64/Z

✅ Nhiêt độ: 2 - 8°C

✅ Kích thước: 1200 x 760 x 840 mm

✅ Nhâp khẩu Malaysia

✅ Chức năng: Bàn lạnh Salad Sandwich 2 cửa inox

Giá bán:

36,950,000 đ