Bàn mát 1.8m 2 cánh inox Berjaya B2D/C6/6

✅ Nhiêt độ: 2 - 8°C

✅ Kích thước: 1800 x (660+50) x (940+150) mm

✅ Nhâp khẩu Malaysia

✅ Chức năng: Bàn lạnh chế biến 2 cửa kính

Giá bán:

29,500,000 đ