Bàn mát 1.8m 2 cánh inox Berjaya BS 2DC6/Z

✅ Nhiêt độ: 2 - 8°C

✅ Kích thước: 1.800 x (760 + 30) x 840mm

✅ Nhâp khẩu Malaysia

✅ Chức năng: Tủ mát bàn thớt 2 cửa

Giá bán:

28,800,000 đ