Bàn mát Pizza 1.8m 2 cánh inox Berjaya BS2D/PCF6/Z

✅ Nhiêt độ: 2 - 8°C

✅ Kích thước:  1800 x 760 x 1080 mm

✅ Nhâp khẩu Malaysia

✅ Chức năng: Bàn lạnh chế biến Pizza

Giá bán:

42,800,000 đ