Bếp gas Âu 4 bếp BERJAYA OB4

Bếp âu 4 họng

✅ Tính năng: Bếp nấu 4 họng

✅ Kích thước: 600 x 720 + 60 x 350 (mm)

✅ Nhâp khẩu Malaysia

✅ Tiêu thụ gas : 80,000 Btu/Hr

Giá bán:

13,400,000 đ

Bếp gas Âu 4 bếp BERJAYA OB4 sử dụng gas, với 4 họng nấu, thích hợp cho nhà hàng