Quầy lạnh kính Vuông bánh kem 1.2m Berjaya RCS12SB13-2FB

✅ Nhiêt độ: 2 - 8°C

✅ Kích thước: 1200 x 700 x 1350 mm

✅ Nhâp khẩu Malaysia

✅ Chức năng: Kính vuông trưng bày bánh

Giá bán:

43,500,000 đ