Tủ bàn lạnh trưng bày hải sản Berjaya FDC8

✅ Nhiêt độ: 2 - 8°C

✅ Kích thước: 2400 X 1160 X 1110

✅ Nhâp khẩu Malaysia

✅ Chức năng: Bàn lạnh trưng bày hải sản

Giá bán:

55,200,000 đ