Tủ đông đứng 4 cánh inox Berjaya BS 4DUF/Z

✅ Nhiêt độ: -18°C và 5°C

✅ Kích thước: 1300 x 770 x 2060 mm

✅ Nhâp khẩu Malaysia

✅ Chức năng: Tủ đông 4 cánh inox

(Có sẵn)

Giá bán:

39,800,000 đ