Tủ đông trưng bày kem ký 12 khay BERJAYA GS12-G

✅ Nhiêt độ: Ngăn mát -10°C đên  - 18°C

✅ Kích thước: 1850 x 1125 x 1300 mm

✅ Nhâp khẩu Malaysia

✅ Công suất: 1262W x 2

Giá bán:

117,000,000 đ