Tủ mát 3 cánh cửa kính Berjaya 3D/DC-S

✅ Nhiêt độ: 0 đến 5°C

✅ Kích thước: 1880 x (710+50) x 2060 mm

✅ Nhâp khẩu Malaysia

✅ Chức năng: Tủ mát cửa kính 1500 lít

Giá bán:

41,600,000 đ