Tủ mát kính cong mini đặt bàn Berjaya DC211

✅ Nhiêt độ: 2 - 8°C

✅ Kích thước: 745 x 750 x 590

✅ Nhâp khẩu Malaysia

✅ Chức năng: Kính cong trưng bày, loại nhỏ đặt bàn

Giá bán:

22,300,000 đ