Tủ mát kính cong mini đặt bàn Berjaya DC311

✅ Nhiêt độ: 2 - 8°C

✅ Kích thước: 1080 x 750 x 590

✅ Nhâp khẩu Malaysia

✅ Chức năng: Kính cong trưng bày, loại nhỏ đặt bàn

Giá bán:

25,300,000 đ