Tủ mát trưng bày 1 cánh kiếng Berjaya 1D/DC-S / 1D/DF-G-EV

✅ Nhiêt độ: 2 - 8°C
✅ Kích thước: 635 x (810+50) x 2060 mm
✅ Nhâp khẩu Malaysia
✅ Chức năng: Tủ mát 1 cánh cửa kính

 

Giá bán:

0 đ