Tủ trưng bày kem Ý Gelato 10 khay BERJAYA GS10-G

✅ Nhiêt độ: Ngăn mát -10°C đên  - 18°C

✅ Kích thước: 1600 x 1125 x 1300 mm

✅ Nhâp khẩu Malaysia

✅ Công suất: 1372W

Giá bán:

108,000,000 đ